Vi söker ny redaktör till Yankee Nytt

maila intresse till sekreterarn Annika E Karlsson - annica_sya@hotmail.com

Material skickas till acc.carro@hotmail.com

 

Tidigare bilder på framsidan >>

Har du en bild som skulle platsa på ACCs första sida?
Skicka till webmaster med uppgift om
vem/vad bilden föreställer och fotografens namn.

 

Amerikansk Cocker Cirkel är en Rasklubb under Svenska Kennelklubben och Svenska Spaniel och Retriever Klubben. Rasen tillhör Grupp 8, Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.

Ett stort TACK till våra sponsorer


Som medlem i ACC har du 5% rabatt på klippmaskiner, skär och saxar hos Brattpets!


Info och erbjudanden från Brattpets>>



Copyright © 2011-2014
Amerikansk Cocker Cirkel


Från Styrelsen
 
12 april
Nya styrelsen
 

Beslut ang. rosetter >>

 
Från Kassören

Medlemskort går att beställa från Kassören.

24 mars
Årsrapport 2017

 
Från Brattpets
Välkommen på hundföreläsning!
 
Från Valphänvisaren
18 augusti
1 ny valpkull
 
Från Sekreteraren

30 juli
Protokoll Styrelsemöte 2018-05-13

 
Från Aktivitetsansvariga

24 oktober
Rally lydnad uppdaterad

9 februari
Agility listan uppdaterad

 
Från Utställningsansvarig

18 augusti
Domarpresentation Tom Dowell

5 juli
Championgalleriet uppdaterat

24 juli
10 i topp uppdaterad

Ny poängberäkning för veteraner