Tidigare bilder på framsidan >>

Har du en bild som skulle platsa på ACCs första sida?
Skicka till webmaster med uppgift om
vem/vad bilden föreställer och fotografens namn.

 

Amerikansk Cocker Cirkel är en Rasklubb under Svenska Kennelklubben och Svenska Spaniel och Retriever Klubben. Rasen tillhör Grupp 8, Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.

Ett stort TACK till våra sponsorer


Copyright © 2011-2014
Amerikansk Cocker Cirkel


Från Styrelsen
 

Beslut ang. rosetter >>

 
Från Kassören

Medlemskort går att beställa från Kassören.

 
Från Valphänvisaren
3 januari
1 valpkull
 
Från Sekreteraren
18 april
Årsrapport 2016
Årsmötesprotokoll 2017
Konstituerande möte 2017
 

26 november
Protokoll Styrelsemöte 17-10-09

 
Från Aktivitetsansvariga

24 oktober
Rally lydnad uppdaterad

24 oktober
Agility listan uppdaterad

18 april
Uppdatering 2017 Agility poäng

27 april
Uppdatering 2017 Rallylydnad poäng

 

10 augusti
PÅMINNELSE! Årets Viltspår Amris och Årets Jakt Amris. >>

 
INTRODUKTION till hur jakt med spaniel går till >>
 
Från Utställningsansvarig

25 december
Utställningar 2018

25 december
10-i-topp listan slutgiltiga årslistan GRATTIS till vinnarna